Dossiernummer: 04032259   Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Amsterdam

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 10-08-2005 13:14:49
____________________________________________________________________________
Rechtspersoon:
Rechtsvorm         :Besloten vennootschap
Naam            :Smartmatic International Holding B.V.
Statutaire zetel      :Amsterdam
Akte van oprichting     :18-03-1985
Akte laatste statuten-
 wijziging         :13-04-2005
Maatschappelijk kapitaal  :EUR 90.000,00
Geplaatst kapitaal     :EUR 18.000,00
Gestort kapitaal      :EUR 18.000,00
----------------------------------------------------------------------------
Onderneming:
Handelsna(a)m(en)      :Smartmatic International Holding B.V.
Adres            :Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam
Correspondentieadres    :Postbus 7241, 1007JE Amsterdam
Telefoonnummer       :020-5722300
Faxnummer          :020-5722650
Datum vestiging       :18-03-1985
Bedrijfsomschrijving    :Verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren
               van onroerende goederen/registergoederen
Werkzame personen      :0
----------------------------------------------------------------------------
Enig aandeelhouder:

Naam            :Amola Investments N.V.
Adres            :De Ruyterkade 62, NA- Willemstad Curaçao,
               Nederlandse Antillen
Ingeschreven in       :Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
               en Nijverheid te Curaçao, Nederlandse Antillen
               onder nummer 91615
Enig aandeelhouder sedert  :30-11-2004
----------------------------------------------------------------------------
Bestuurder(s):

Naam            :Trust International Management (T.I.M.) B.V.
Adres            :Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam
Inschrijving handelsregister
 onder nummer        :33160097

10-08-2005          Blad 00002 volgt.
Dossiernummer: 04032259   Blad 00002
____________________________________________________________________________
Infunctietreding      :21-01-1999
Bevoegdheid         :Alleen/zelfstandig bevoegd
____________________________________________________________________________
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

               Woerden, 10-08-2005

               Voor uittreksel


Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 15 lid 1 van de Handelsregisterwet 1996.